Training, coaching en meerjarenplanning

mano-dienstenEen organisatie start met het ontwikkelen van beleid. Beleidsontwikkeling is het onderzoeken van, nadenken over en helder formuleren van uw doelen, de methoden die u gebruikt om die doelen te realiseren en de manier waarop u uw organisatie inricht.

Een succesvol project bestaat niet uit een goed idee alleen. Voor u een project uitvoert moet u nadenken over de organisatie-opbouw, missie, visie, doelstellingen, doel- en belangengroepen, problemen en behoeften in de markt, methoden, middelen, planning, financiële organisatie, samenwerkingspartners, communicatie, maatschappelijke effecten, evaluatie en kwaliteitsbeheersing. Veel aspecten die allemaal even belangrijk zijn.

Mano biedt specifieke trainingen en coachingtrajecten aan, gericht op intern beleid, scherpstellen van organisatiedoelen en –resultaten, personeel en organisatie. Mano ontwikkelt samen met u een gedegen beleid en schrijft voor of met u een helder leesbaar en overtuigend project- of meerjarenplan.

Info meerjarenplanning

Reacties zijn gesloten.