Stichting Pasa la Voz, Peru

Mano-project-PasaLaVozPasa La VozMet het project Pasa la Voz vormt Stichting Hoedje van Papier in Peru een netwerk van lokale organisaties die zich richten op kinderen in achterstandsituaties.

Kinderen van deze organisaties komen naar Pasa la Voz om deel te nemen aan multimediaworkshops waar zij leren om meer voor zichzelf en hun omgeving op te komen en zelf actie te ondernemen om hun levensomstandigheden te verbeteren. De eindresultaten van de workshops zijn een eigen kinderstraatkrant, videodocumentaires en theaterstukken die aan een breed publiek worden gepresenteerd. Pasa la Voz organiseert ook cursussen voor deskundigheidsbevordering gericht op leidinggevenden en personeel van de organisaties uit haar netwerk en daarbuiten.

Met deze stichting heeft Mano een zeer bijzondere band, het is namelijk mede-initiatiefnemer van dit project. Mano zet zich voor dit project in op de volgende terreinen: onderzoek, training en coaching, beleidsontwikkeling en -ondersteuning, meerjarenplanning, financieel management, projectondersteuning (inzamelingsacties, bestuursbegeleiding), publiciteit, voorlichting en fondsen-, sponsor- en subsidiewerving.

Voor meer informatie: www.stichtinghoedjevanpapier.nl

 

Reacties zijn gesloten.