Stichting Hoedje van Papier, Rotterdam

Mano-project-HoedjevanPapier2Logo-HoedjevanpapierHoedje van Papier wil d.m.v. de ontwikkeling van communicatieve en praktische vaardigheden kwetsbare burgers de kans geven en stimuleren om op actieve wijze deel uit te maken van hun wijk, de maatschappij en beslissingen die op hen betrekking hebben.

Bij Hoedje van Papier ontwikkelen kinderen, jongeren en volwassenen op een laagdrempelige manier communicatieve en praktische levensvaardigheden die hen op weg helpen om optimaal te kunnen participeren in hun eigen leven en leefomgeving. Hoedje van Papier spant zich in voor de transformatie van kwetsbaar naar daadkrachtig, uitgaande van gelijke kansen voor iedereen. In ieder mens schuilen talenten en krachten en ieder mens is in staat om deze talenten en krachten ten volste te benutten. Sommigen doen dit vanuit zichzelf, anderen hebben hierbij, al dan niet tijdelijk, een helpende hand nodig. Hoedje van Papier biedt die handvatten en stelt mensen in staat weer geheel of gedeeltelijk de regie te voeren over het eigen leven. De doelstelling van de stichting luidt: Hoedje van Papier bevordert optimale participatie in de samenleving voor groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, door middel van methodieken en projecten gerelateerd aan taal, media en educatie.

Mano is mede-oprichter van Stichting Hoedje van Papier en zet zich voor deze organisatie in op het gebied van onderzoek, financieel management, beleidsontwikkeling en -ondersteuning, projectplanning, meerjarenplanning, projectmanagement en fondsenwerving.

Voor meer informatie: www.stichtinghoedjevanpapier.nl

Reacties zijn gesloten.