Stichting Bouwen – Malawi/Ghana/Gambia

logo SB 2stichtingbouwen-keukenStichting Bouwen ontwikkelt, coördineert en realiseert niet-commerciële bouwprojecten in ontwikkelingslanden in het kader van ontwikkelingssamenwerking, zoals het bouwen van scholen, ziekenhuizen of het verbouwen van woningen die bij een ramp vernietigd zijn, alsmede het adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van dergelijke projecten. Deze projecten kunnen geïnitieerd worden door andere organisaties of door de Stichting Bouwen zelf. Op deze wijze wil de stichting hulp bieden aan mensen, doelgroepen en organisaties die daar behoefte aan hebben. Buiten de realisatie van bouwprojecten speelt het overdragen van kennis aan de lokale bevolking en de uiteindelijke gebruikers van het project een grote rol. De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door het inzetten van bouwkundige en organisatorische kennis en het verwerven van de benodigde fondsen voor bouwprojecten.

Mano treedt op als klankbord van de stichting, schrijft mee aan de planvorming, stelt begrotingen op en verricht de fondsen- en subsidiewerving.

Meer informatie: www.stichtingbouwen.nl

Reacties zijn gesloten.