Projectmanagement

mano-dienstenHet oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken en het toepassen van beleid gebeurt veelal door het realiseren van verschillende projecten.

Mano verzorgt het projectmanagement, de organisatie, de uitvoering en evaluatie van uw maatschappelijke project. Zo kan Mano u helpen bij het kwartier maken van uw nieuwe of bestaande project, de planning en coördinatie van de uitvoering ervan op zich nemen, of het maken van een voorlichtingsfilm of geschikt PR-materiaal, alles om ervoor te zorgen dat het project stevig wordt verankerd binnen de bestaande structuren in het werkgebied van uw project. Een andere optie is dat Mano u ondersteunt bij bepaalde processen of deelprojecten die u wilt aanbieden, bijvoorbeeld door op te treden als projectuitvoerder, sociaal makelaar, adviseur of als procesbegeleider. Daarnaast kan Mano u ondersteuning bieden bij het samenstellen van verantwoordingsrapportages aan externe financiers en overige belanghebbenden.

U kunt hierbij zelf aangeven welke onderdelen u binnen de organisatie zelf wilt (blijven) doen en welke onderdelen u wilt overdragen aan Mano of samen met Mano wenst aan te pakken. Wij gaan hierover graag met u in dialoog.

Reacties zijn gesloten.