Organisatie

Ontstaansgeschiedenis
Mano is in 2001 ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal bevlogen jonge ondernemers die zich reeds meerdere jaren zelfstandig inzetten voor diverse sociale en culturele projecten. De achtergronden van deze ondernemers zijn divers: van rijke ervaring in de (inter)culturele en welzijnssector, tot de vrijetijdseconomie, ontwikkelingssamenwerking, fondsen- en sponsorwerving en personeel en organisatie. Mano zet zich al jaren in voor een breed scala aan opdrachtgevers in Nederland. We hebben ervaring met welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, overheden, onderwijsorganisaties en zelforganisaties en beschikken over goede contacten met meerdere mediakanalen. Ook zijn we gewend om met veel wisselende thema’s, doelgroepen en doelen om te gaan. Onze organisatie is daar qua menskracht ook op ingericht en waar nodig hebben we een breed netwerk om uit te putten. Het verbinden van organisaties met als doel maatschappelijke vooruitgang te bewerkstelligen is voor ons een automatisme geworden.

Mede-initiatiefnemer van Stichting Hoedje van Papier
Na jaren van ervaringen te hebben opgedaan in de zakelijke projectondersteuning met tientallen projecten in zowel Nederland als de rest van de wereld, hebben Patrick van de Westelaken, Michiel van Buuren en Liesbeth Kerstens in 2005 de stichting Hoedje van Papier opgericht. Stichting Hoedje van Papier is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ontwikkeling van levensvaardigheden van kinderen, jongeren en ouderen die zich in een achterstand- of kwetsbare situatie begeven. Stichting Hoedje van Papier wil het potentieel in deze groepen naar boven halen en hen via verschillende communicatiemiddelen de kans geven en stimuleren op actieve wijze deel uit te maken van hun eigen leefomgeving, de maatschappij en de beslissingen die betrekking hebben op hun directe omgeving.

manoIn 2005 is het project eerst in Peru onder de naam Pasa la Voz gestart. Wegens de enorme successen die daar werden behaald met (straat)kinderen is in 2007 ook in Rotterdam enthousiasme ontstaan voor de activiteiten van Hoedje van Papier. In vele wijken in Nederland, met name achterstandwijken, is het voor sommige kinderen en jongeren ook nog steeds niet even gemakkelijk. Hetzelfde geldt voor andere groepen die zich in een kwetsbare positie begeven, zoals vluchtelingen, kinderen in gezinsvervangende tehuizen en ouderen die geïsoleerd zijn. De methodieken uit Peru bleken ook waardevol om in Nederland in te zetten. Inmiddels is Stichting Hoedje van Papier in Rotterdam stadsbreed actief in 14 wijken en ook zijn de projecten geïntroduceerd in de steden Breda en Den Haag.

Mano – Ideale mix van theoretische en praktijkkennis
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat Mano, naast helpende hand voor organisaties, ook ervaringsdeskundige is in het zelf uitvoeren van projecten, zowel in Nederland als in het buitenland. De ervaring van Mano is divers, met zowel theoretische kennis en kunde als praktijkkennis. Deze combinatie zorgt ervoor dat Mano op allerlei vlakken ondersteuning kan bieden aan sociale instellingen die daar behoefte aan hebben.

 

Reacties zijn gesloten.