Fondsen- en subsidiewerving

MANOVoor stichtingen zijn externe financiële middelen een basisvoorwaarde om te kunnen voortbestaan. Mano beschikt over een uitgebreid netwerk van mogelijke financiers en weet deze op een originele manier aan uw organisatie of project te verbinden. Mano werft met name financiële middelen bij particuliere fondsen, bedrijfsfondsen en overheidssubsidies.

Mano werft fondsen en subsidies voor stichtingen en verenigingen. Mano werft geen fondsen of subsidies voor de algemene exploitatie van uw stichting of vereniging, maar voor specifieke projecten. Een project heeft een begindatum en een einddatum, eigen projectdoelen, een eigen projectbegroting, en het kan afzonderlijk van de andere activiteiten van uw organisatie geëvalueerd en verantwoord worden.

Projecten waarvoor Mano financiering zoekt, zijn projecten die meehelpen een maatschappelijk probleem op te lossen. Bijvoorbeeld omdat de doelgroep bestaat uit mensen voor wie het relatief moeilijk blijkt om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij of het hoofd boven water te houden, zoals verstandelijk of fysiek beperkten, vluchtelingen, achtergestelde vrouwen en kinderen of geïsoleerde ouderen. Belangrijk is dat de doelgroep het financieel niet breed heeft en dat het project voor hen concrete resultaten oplevert.

Mano werft al 15 jaar fondsen en subsidies. In het verleden hebben we al heel wat werk verricht voor kansarmen in ontwikkelingslanden en in Nederland.

Mano kan een rol spelen in de processen van voorbereiding, tijdens de aanvraagfase en bij de afronding en rapportage hiervan. Voor meer praktische informatie en de voorwaarden waaronder wij werkzaam zijn op dit gebied, klikt u dan op onderstaande links.

Info fondsenwerving binnenland
Info fondsenwerving buitenland
Aandachtspunten

Reacties zijn gesloten.