Financieel-administratief advies en financieel management

mano-dienstenHet hart van de organisatie bestaat naast de missie, visie en gestructureerde aanpak uit een helder financieel beleid. Voor stichtingen en andere organisaties die voor een belangrijk deel hun bestaansrecht ontlenen aan externe financiering is het van extra groot belang dat de financiële huishouding op orde is.

Mano ondersteunt organisaties op het gebied van financieel management, het opstellen en bewaken van project- en organisatiebegrotingen, het voeren van een gedegen administratie en het op transparante wijze rapporteren van de behaalde doelen, gerelateerd aan de financiële middelen. Zo kan Mano u werk uit handen nemen op het gebied van de financiële administratie en de financiële jaarverslaglegging. Mano werkt hierbij samen met een administratiekantoor en een accountant, die is gespecialiseerd in het uitvoeren van financiële controles voor stichtingen zonder winstoogmerk.

Reacties zijn gesloten.