Compleet projectenoverzicht

manoProjecten in ontwikkelingslanden
Op het gebied van gezondheidszorg:

MANO-favicon-bullitStichting PAZ-Holandesa, Peru

 • Gratis medische zorg voor kinderen in kansarme situaties vanuit het eigen ‘Tony Molleapaza Rojas Kinderziekenhuis’, in Arequipa
 • Uitvoer van operatieprojecten (plastische en orthopedische chirurgie)
 • Medicijnen- en voedselhulp aan lokale Peruaanse ziekenhuizen
 • Geven van trainingen, workshops en voorlichting aan artsen, specialisten, verpleegkundig personeel, ouders en patiënten
 • www.pazholandesa.com

MANO-favicon-bullitStichting Abrazos, Peru

 • Realisatie opvang- en behandelingscentrum voor autistische kinderen (in het kader van verzorging, voorlichting, training en begeleiding) in Cusco
 • Zorgprogramma’s voor kansarme autistische kinderen
 • www.abrazos.nl

MANO-favicon-bullitStichting Ghaned, Ghana

 • Programma’s ter verbetering van het kennisniveau en de vaardigheden van verpleegkundigen in de behandeling van chronische ziektes
 • Realisatie van een polikliniek, met specifiek aandachtsgebied diabetes en hypertensie
 • Het ontwikkelen van decentrale voorzieningen in de rurale gebieden van waaruit dicht bij de diverse gemeenschappen zorg kan worden verleend aangaande diabetes en hypertensie
 • www.ghanedforhealth.org 

MANO-favicon-bullitStichting Bouwen, Ghana/Malawi/Gambia

 • Realisatie van een gezondheidskliniek in Malawi
 • Bouw van scholen en opvanghuizen in diverse landen in Afrika
 • www.stichtingbouwen.nl

Projecten in ontwikkelingslanden
Op het gebied van kennisontwikkeling en educatie:


MANO-favicon-bullitStichting Hoedje van Papier, project Pasa la Voz, Peru

 • Realisatie kindermagazine gemaakt met en door kinderen in kansarme situaties (straatkinderen, kinderen in opvanghuizen e.d.)
 • Creatieve workshops ‘levensvaardigheden’ voor 13 lokale kinderinstellingen in Cusco, zowel voor kinderen als onderwijzers in het basisonderwijs en begeleiders van kinderorganisaties
 • Cositas – Winkelproject van kansarme vrouwen in Cusco
 • www.stichtinghoedjevanpapier.nl
 • www.pasalavoz.nl

MANO-favicon-bullitStichting Dinka, Tanzania

 • Realisatie van een boarding school voor basisonderwijs voor kansarme (wees-)kinderen van 0 tot 12 jaar
 • www.dinkakids.com

MANO-favicon-bullitStichting Planet Hope, India

 • Realisatie van een learning centre voor praktijk- en beroepsonderwijs voor Dhalit-kinderen (vroeger ook wel genoemd als de zogenoemde onaanraakbaren, zij stonden onderaan de maatschappelijke ladder en waren buiten het toenmalige kastenstelsel gesloten)
 • www.planethope.nl

MANO-favicon-bullitStichting Hadhakai

 • Ondersteuning van wezen en moeders op het platteland en de steden van Ghana.
 • www.hadhakai.com

MANO-favicon-bullitStichting La Sonrisa

 • Streeft naar goed onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van minderbedeelde kinderen en jongeren, vrouwen en leerkrachten in de Peruaanse jungle-stad Iquitos. De projecten richten zich op onderwijs en vergroten van weer- baarheid en zelfvertrouwen.
 • www.lasonrisa.nl

Projecten in ontwikkelingslanden
Op het gebied van economische ontwikkeling, landbouw en natuur:

MANO-favicon-bullitStichting Leren van Elkaar, Peru

 • Duurzame ontwikkeling landbouw en veehouderij in hooggelegen rurale gebieden d.m.v. programma’s op het gebied van kennisuitwisseling en motivatiewedstrijden tussen dorpen
 • Preventieve gezondheidsverbetering van kinderen en volwassenen
 • www.stichtinglerenvanelkaar.nl
 • www.peruchallenge.nl

MANO-favicon-bullitStichting Constru Casa, Guatemala

 • Woningbouwproject kansarme gezinnen in de armste gebieden van Guatemala.
 • Project Transiciones: modelcentrum voor gehandicaptenvoorzieningen, bestaande uit een rolstoelenfabriek en een de prothese- en orthopedische kliniek.
 • www.construcasa.nl

MANO-favicon-bullitStichting Haïticontact, Haïti

 • Levert een duurzame bijdrage aan de basisvoedselvoorziening en de economische ontwikkeling van Haïti d.m.v. een broodbakkerij project gericht op opschaalbare productie, economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Croix des Bouquets (vlakbij de hoofdstad Port-au-Prince).
 • www.haiticontact.nl


Projecten in Nederland

Op het gebied van zorg en welzijn:

MANO-favicon-bullitStichting Het Vergeten Kind, Den Haag

 • Realisatie van Tovertuinen in kinderopvangcentra waarmee de leefomgeving van kinderen die noodgedwongen voor korte of langere tijd in Nederlandse opvangcentra verblijven structureel beter en leuker worden gemaakt
 • Tovertuin Toer: kinderactiviteiten in opvangcentra met voorlezen, verhalenworkshops, poppenspel, zingen, crea- tieve workshops, dansen, tekenen en knutselen.
 • Jaarlijks terugkerend evenement ‘Week van het Vergeten Kind’, met o.a. ‘Het Vergeten Kind Talks’ en ‘Het Verge- ten Kind Film Festival’.
 • www.hetvergetenkind.nl

MANO-favicon-bullitStichting House of Hope

 • Programma’s op het gebied van leefbaarheid in achterstandswijken in Rotterdam
 • Programma’s op het gebied van zelfredzaamheid en participerend burgerschap voor wijkbewoners die de reguliere dienstverlening en voorzieningen onvoldoende weten te vinden.
 • www.houseofhope.org

MANO-favicon-bullitStichting Avavieren

 • Aangepaste vakantiekampen voor gezinnen met kinderen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.
 • www.avavieren.nl

MANO-favicon-bullitStichting Rotterdam Boxing

 • Aanbieder van sportzorgactiviteiten in het kader weerbaarheid, agressiereductie, bestrijding van schooluitval en bestrijding van obesitas.
 • www.rotterdamboxing.nl

MANO-favicon-bullitStichting PAL

 • Belangenbehartiging en projecten op gebied kinderpalliatieve zorg.
 • Realisatie van een ‘Expertisecentrum Kinderpalliatieve Zorg’.
 • www.kinderpalliatief.nl

MANO-favicon-bullitStichting Move Forward

 • Trainingsprogramma voor jongeren die opgroeien in lastige leefomstandigheden, bestaande uit dans, basketbal en rap.
 • www.moveforward.org

MANO-favicon-bullitStichting JIJ

 • Biedt mensen met een eetstoornis laagdrempelige en anonieme hulp en persoonlijke ondersteuning.
 • www.stichting-jij.nl

MANO-favicon-bullitStichting Passie voor Passie

 • Richt zich op het sterker maken van kwetsbare vrouwen/moeders door hen te trainen op fysiek, mentaal en emo- tioneel vlak, waardoor zij een persoonlijke groei doormaken en beter in staat zijn hun gezin te managen.
 • www.ki-kracht.com

Projecten in Nederland
Op het gebied van wijkontwikkeling, onderwijs en educatie:

MANO-favicon-bullitStichting Hoedje van Papier, Rotterdam

 • Organisatie en uitvoering van creatieve mediaworkshops (Wijktijgers) in achterstandswijken en voor specifieke doelgroepen in achterstandsituaties (gehandicapten, ouderen, vluchtelingen), bestaande uit de workshops ´Journalistiek & Fotografie´, ´Radio’ en ‘Film & Televisie’
 • Organisatie en uitvoering van kinderpersbureaus in achterstandswijken
 • Organisatie en uitvoering van jongerenproject Ucee Station van Click F1
 • Organisatie en uitvoering van een stadsbreed voorleesproject VoorleesExpress in het kader van wegwerken van taalachterstand bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar
 • Coördinatie van vrijwilligersactiviteiten
 • Onderzoek en projectuitvoering taalproject Meer Taal Meer Kans
 • www.stichtinghoedjevanpapier.nl
 • www.voorleesexpress.nl

MANO-favicon-bullitStichting Computerwijk

 • Laagdrempelige computercursussen voor ouderen in de eigen wijk, gegeven door getrainde vrijwilligers
 • www.computerwijk.nl

MANO-favicon-bullitStichting SODA Producties

 • Ontwikkelaar van het landelijke project VoorleesExpress en diverse andere concepten zoals de AdministratieEx- press en Maatschappelijke Traineeships.
 • www.sodaproducties.nl

MANO-favicon-bullitStichting En… Actie!, Rotterdam

 • Evenementen en activiteiten voor kinderen en jongeren op het gebied van film met een hoog doe-karakter, waaronder het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (voormalig Hollywood in de Klas Filmfestival
 • www.hollywoodindeklas.nl
 • www.krff.nl

MANO-favicon-bullitStichting Welkom in mijn Wijk

 • Uitwisselingsprojecten tussen scholen uit wijken met verschillende sociaal maatschappelijke samenstelling met als doel begrip van diversiteit te vergroten.
 • www.welkominmijnwijk.nl

MANO-favicon-bullitStichting Waar Art and Culture

 • Organiseert het Arab Camera Festival waar een genuanceerd beeld van de culturele, politieke, sociale en artistieke situatie in Arabische landen wordt getoond en films worden geprogrammeerd rondom actuele thema’s van de Arabische gemeenschap in Europa.
 • www.arabcamera.nl

Projecten in Nederland
Op het gebied van scholing en arbeid:

MANO-favicon-bullitStichting OpenDoor, Roosendaal

 • Pedagogische hulpverlening, zorg, studie- en loopbaanbegeleiding t.b.v. risico-jongeren in de regio West-Brabant
 • www.opendoor.nl

MANO-favicon-bullitStichting Vrienden van de Spinaker

 • Realisatie van een restaurant en cateringfaciliteit, waar jongeren met psychiatrische en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 13/14 jaar binnen het leerwerkbedrijf van de Spinaker (school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs) enerzijds worden klaargestoomd voor de horeca of anderzijds om de jongeren een passende vorm van dagbesteding te bieden.
 • www.despinaker.nl

 

Reacties zijn gesloten.